263/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

263
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. augusta 2019,
ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. n) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“, je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, KTORÉ JE MOŽNÉ PREDPÍSAŤ NA PRESKRIPČNÝ ZÁZNAM S POZNÁMKOU „REPETATUR“
Číslo riadku Podskupina
(Trieda)
Názov podskupiny (triedy) zdravotníckej pomôcky
1. A1 Obväz hydrofilný
2. A2 Gáza hydrofilná
3. A3 Gázové skrútené tampóny
4. A4 Gázové kompresy
5. A5 Vata
6. A6 Obväz hadičkový
7. A7 Obväz elastický
8. B1 Vložky
9. B2 Vkladacie plienky
10. B3 Plienkové nohavičky
11. B4 Fixačné nohavičky
12. B5 Podložky pod chorých
13. B6 Kondómy
14. B7 Urinálne vrecká
15. B10 Pomôcky pre autokatetrizáciu
16. D3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom
17. D5 Lancety pre lancetové perá
18. D8 Ihly na aplikáciu liečiv u diabetikov pomocou pera
19. D9 Striekačky so zatavenou ihlou
20. D10.2.1 Infúzny set
21. D10.2.2 Zásobník inzulínu
22. D11 Testovacie prúžky na testovanie z moča
23. F1 Jednodielny systém
24. F2 Dvojdielny systém
25. F3 Čistiace prostriedky pre stomikov
26. F4 Ochranné prostriedky pre stomikov
27. F6.1 Vkladací krúžok
28. F7.2.1 Odvodné vrecko
29. F8 Krytka stómie
30. F9 Jednodielna stomická zátka
31. F10 Nočná drenážna súprava
32. F11 Detské stomické pomôcky
33. K9.8.2 Filtre k fyzioterapeutickým prístrojom
34. K9.8.3 Katétre k fyzioterapeutickým prístrojom
35. K9.9.3 Príslušenstvo
36. K9.9.4 Tracheostomický filter
37. K9.9.6 Tracheostomické kanyly, plastové