História predpisu 236/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.02.2020 -