História predpisu 224/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2019 -