História predpisu 203/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.07.2019 - 29.02.2020
3.01.03.2020 -