20/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

20
OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortutiV prílohe č. 5 vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy správne znie: