198/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

198
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. júna 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2021 z 20. mája 2019 uzatvorená medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave
a
Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 zo 6. júna 2019 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 z 25. januára 2017 uzatvorený 31. decembra 2018 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.