173/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

173
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časti A prvom bode písmená a) a b) znejú:
a) poľné plodiny
kostrava trsteníkovitá TP 39/1 z 1. 10. 2015
kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčia TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava lúčna TP 39/1 z 1. 10. 2015
kostrava červená TP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetý TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváci TP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridný TP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siaty TP 7/2 rev. 2 z 15. 3. 2017
lipnica lúčna TP 33/1 z 15. 3. 2017
vika siata TP 32/1 z 19. 4. 2016
kvaka TP 89/1 z 11. 3. 2015
reďkev siata olejná TP 178/1 z 15. 3. 2017
repka olejka TP 36/2 zo 16. 11. 2011
konopa siata TP 276/1 čiastočná rev. z 21. 3. 2018
sója fazuľová TP 80/1 z 15. 3. 2017
bavlník TP 88/1 z 19. 4. 2016
slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siaty TP 57/2 z 19. 3. 2014
horčica biela TP 179/1 z 15. 3. 2017
ovos nahý TP 20/2 z 1. 10. 2015
ovos siaty TP 20/2 z 1. 10. 2015
jačmeň siaty TP 19/4 z 1. 10. 2015
ryža siata TP 16/3 z 1. 10. 2015
raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikale TP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letná TP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdá TP 120/3 z 19. 3. 2014
kukurica siata TP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiak TP 23/3 z 15. 3. 2017
b) zeleniny
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimná TP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka) TP 198/2 z 11. 3. 2015
zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa) TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) TP 106/1 z 11. 3. 2015
kel kučeravý TP 90/1 zo 16. 2. 2011
karfiol TP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018
brokolica TP 151/2 rev. z 15. 3. 2017
kel ružičkový TP 54/2 rev. z 15. 3. 2017
kaleráb TP 65/1 rev. z 15. 3. 2017
kel hlávkový TP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta hlávková biela TP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta hlávková červená TP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta pekinská/čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročná TP 76/2 rev. z 15. 3. 2017
čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistá TP 118/3 z 19. 3. 2014
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka štrbáková, endívia TP 154/1 z 21. 3. 2018
čakanka obyčajná TP 173/2 z 21. 3. 2018
dyňa červená TP 142/2 z 19. 3. 2014
melón cukrový TP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačka TP 61/2 rev. z 21. 3. 2018
tekvica obrovská TP 155/1 z 11. 3. 2015
tekvica alebo cuketa TP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
artičoka kardová, artičoka zeleninová TP 184/2 z 27. 2. 2013
mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajný TP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siaty TP 13/6 z 21. 3. 2018
rajčiak jedlý TP 44/4 rev. 3 z 21. 3. 2018
petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčová TP 12/4 z 27. 2. 2013
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 rev. 2 z 15. 3. 2017
reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čierna TP 64/2 rev. z 11. 3. 2015
rebarbora vlnitá TG/62/1 z 19. 4. 2016
hadomor španielsky TP 116/1 z 11. 3. 2015
ľuľok baklažánový (baklažán) TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siaty TP 55/5 rev. 2 z 15. 3. 2017
valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajný TP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancová TP 2/3 z 11. 3. 2010
podpníky pre rajčiak TP/294/1 rev. 3 z 21. 3. 2018
medzidruhové hybridy tekvice obrovskej a tekvice mošusovej na použitie ako podpníky TP 311/1 z 15. 3. 2017
“.
2.
V prílohe č. 3 časti A druhom bode písmená a) a b) znejú:
a) poľné plodiny
repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatá TG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostravovec TG/243/1 z 9. 4. 2008
timotejka uzlatá TG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčna TG/34/6 zo 7. 11. 1984
ľadenec rožkatý TG/193/1 z 9. 4. 2008
lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna tŕňovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna talianska TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna pobrežná TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna ďatelinová TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna guľatá TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna najmenšia TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna vráskavá TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna siata TG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna štítovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna súdkovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna menlivá TG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčna TG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajný TG/8/6 zo 17. 4. 2002
facélia vratičolistá TG/319/1 z 5. 4. 2017
podzemnica olejná TG/93/4 z 9. 4. 2014
repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990
mak siaty TG/166/4 z 9. 4. 2014
cirok dvojfarebný TG/122/4 z 25. 3. 2015
cirok sudánsky TG 122/4 z 25. 3. 2015
hybridy pochádzajúce z kríženia ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskeho TG 122/4 z 25. 3. 2015
b) zeleniny
okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
“.
3.
Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym bodom, ktorý znie:
„30.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.