História predpisu 16/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.2019 -