História predpisu 152/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.11.2019 -