147/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

147
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. mája 2019 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018 uzatvorený 1. mája 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2020 z 2. mája 2018 uzatvorený 29. apríla 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
3.
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2021 z 29. februára 2012 uzatvorený 28. marca 2019 medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2022 z 2. mája 2019 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.