História predpisu 138/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2019 -
3.01.10.2019 - 209/2019 Z. z.