131/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z.
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcíV prílohe č. 1 riadku za obcou Brusník v stĺpci „Volí sa“ v ľavej časti má byť správne uvedené „starosta“ a v pravej časti uvedeného stĺpca je prázdne pole tabuľky.