120/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

120
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 23. apríla 2019 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2019 zo 6. februára 2018 uzatvorený 1. marca 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 z 11. januára 2017 uzatvorený 30. apríla 2018 medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
3.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 z 11. januára 2017 uzatvorený 3. apríla 2019 medzi Zväzom obchodu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
4.
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 3. apríla 2019 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
5.
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 18. apríla 2019 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.