89/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

89
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. marca 2018
ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha
k vyhláške č. 89/2018 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, KTORÉ JE OPRÁVNENÁ PREDPÍSAŤ SESTRA ALEBO PÔRODNÁ ASISTENTKA
Poradové
číslo
Zdravotnícke pomôcky Doplnok názvu
1. Obväz hydrofilný zaradený v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A1
2. Gáza hydrofilná zaradená v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A2
3. Gázové skrútené tampóny zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A3
4. Gázové kompresy zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A4
5. Vata zaradená v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok v skupine A5
6. Elastický obväz, krátkoťažný so šírkou od 10 cm do 12 cm
zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A7.5
7. Roztoky na výplach rán zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A8.13.2
8. Vložky pre druhý stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.1
9. Vložky pre tretí stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.2
10. Vkladacie plienky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B2.2
ženské
11. Plienkové nohavičky detské zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.1
12. Plienkové nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.2
13. Fixačné nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B4
14. Podložky pod chorých zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B5
15. Urinálne vrecká zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B7
16. Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.1
bez konektora
17. Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.2
jednorazové s konektorom
18. Jednodielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F1
19. Dvojdielny systém zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F2
20. Čistiace prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F3
21. Ochranné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F4
22. Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F5
23. Rôzne stomické príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F6
24. Irigačná súprava a príslušenstvo zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F7
25. Krytka stómie zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v
skupine F8
26. Stomická zátka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F9
27. Nočná drenážna súprava zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F10
28. Detské stomické pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine F11
29. Soft-Zellin – tampón 3 x 5 cm, á 100 ks s izopropyl alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
30. Con-Zellin – tampón 6 x 3 cm, á 100 ks s alkoholom zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8
31. Inadine 9,5 x 9,5 cm, á 25 ks zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v skupine A8