83/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

83
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 14. marca 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 349/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vinohradnícke oblasti a ich členenie
(1)
Členenie vinohradníckych oblastí na vinohradnícke rajóny a členenie vinohradníckych rajónov na vinohradnícke obce je uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Súčasťou vinohradníckych oblastí sú okrem vinohradníckych rajónov a vinohradníckych obcí podľa odseku 1 aj územia vymedzené v špecifikácii1)
a)
vína s chráneným označením pôvodu ako súčasť zemepisnej oblasti v Slovenskej republike,2) ktorá nepokrýva celé územie Slovenskej republiky alebo celý slovenský vinohradnícky región (ďalej len „zemepisná oblasť“), v ktorej možno pestovať hrozno, z ktorého možno vyrábať víno s chráneným označením pôvodu, alebo
b)
vína s chráneným zemepisným označením ako súčasť zemepisnej oblasti, v ktorej možno pestovať hrozno, z ktorého možno vyrábať víno s chráneným zemepisným označením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) Čl. 94 ods. 2 a čl. 103 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení.
2) Čl. 94 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
2.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 350/2009 Z. z.
ČLENENIE VINHRADNÍCKYCH OBLASTÍ
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Skalický rajón: Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kopčany, Koválov, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Rohov, Rybky Skalica, Smolinské, Smrdáky, Štefanov, Trnovec, Unín, Vrádište
Záhorský rajón: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Sekule, Šaštín-Stráže, Závod
Stupavský rajón: mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, mestská časť Bratislava - Lamač, mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Lozorno, Stupava
Bratislavský rajón: mestská časť Bratislava - Devín, mestská časť Bratislava - Dúbravka, mestská časť Bratislava - Karlova Ves, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, mestská časť Bratislava - Rača, mestská časť Bratislava - Staré Mesto, mestská časť Bratislava - Vajnory
Pezinský rajón: Chorvátsky Grob, Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné
Modranský rajón: Dubová, Modra, Šenkvice, Vinosady, Vištuk
Doľanský rajón: Budmerice, Častá, Doľany, Píla, Štefanová
Orešanský rajón: Borová, Dlhá, Košolná, Dolné Orešany, Horné Orešany, Ružindol, Suchá nad Parnou, Zvončín
Senecký rajón: Báhoň, Bernolákovo, Veľký Biel, Blatné, Čataj, Veľký Grob, Hurbanova Ves, Igram, Ivanka pri Dunaji, Jablonec, Kaplna, Kráľová pri Senci, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Reca, Senec, Tomášov
Trnavský rajón: Boleráz, Brestovany, Bučany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, Dolná Krupá, Majcichov, Malženice, Siladice, Šelpice, Špačince, Šúrovce, Trnava, Vlčkovce, Voderady, Zavar, Zeleneč
Hlohovecký rajón: Bojničky, Dvorníky, Hlohovec, Horné Otrokovce, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Sokolovce, Šalgočka, Tepličky, Dolné Trhovište, Horné Trhovište, Zemianske Sady
Vrbovský rajón: Banka, Bíňovce, Brestovec, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Častkovce, Dechtice, Dolné Dubové, Horné Dubové, Dolný Lopašov, Chtelnica, Kálnica, Kátlovce, Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Moravské Lieskové, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Očkov, Ostrov, Pečeňady, Piešťany, Podolie, Ratnovce, Smolenice, Šípkové, Trstín, Veľké Kostoľany, Vrbové
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Šamorínsky rajón: Blahová, mestská časť Bratislava - Čunovo, mestská časť Bratislava - Jarovce, mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, mestská časť Bratislava - Rusovce, mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Čakany, Čenkovce, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hubice, Kvetoslavov, Lehnice, Mierovo, Michal na Ostrove, Miloslavov, Oľdza, Rovinka, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľká Paka, Zlaté Klasy
Dunajskostredský rajón: Baloň, Číčov, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Jahodná, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Okoč, Orechová Potôň, Sokolce, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vieska, Vydrany
Galantský rajón: Abrahám, Čierna Voda, Diakovce, Dlhá nad Váhom, Galanta, Gáň, Jelka, Košúty, Kráľov Brod, Kráľová nad Váhom, Mostová, Pusté Úľany, Horné Saliby, Selice, Sládkovičovo, Šaľa, Tešedíkovo, Topoľnica, Trnovec nad Váhom, Trstice, Veľké Úľany, Vlčany, Vozokany, Žihárec
Palárikovský rajón: Andovce, Jatov, Neded, Nové Zámky, Palárikovo, Rastislavice, Tvrdošovce, Zemné
Komárňanský rajón: Imeľ, Iža, Kameničná, Komárno, Martovce, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Tôň, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove
Hurbanovský rajón: Bajč, Bátorove Kosihy, Búč, Dulovce, Hurbanovo, Chotín, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Mudroňovo, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Šrobárová, Virt
Strekovský rajón: Belá, Branovo, Čechy, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Kolta, Ľubá, Nová Vieska, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan
Štúrovský rajón: Bajtava, Bíňa, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Obid, Pavlová, Salka, Sikenička, Štúrovo
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Ipeľský rajón: Balog nad Ipľom, Bielovce, Dolinka, Drienovo, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kalinovo, Kosihy nad Ipľom, Kubáňovo, Lontov, Malá Čalomija, Panické Dravce, Plášťovce, Slatina, Šahy, Tupá, Veľká Čalomija, Veľká nad Ipľom, Veľká Ves, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom
Hontiansky rajón: Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Krupina, Ladzany, Medovarce, Rykynčice, Sazdice, Sebechleby, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Sudince, Súdovce, Terany, Hontianske Tesáre
Vinický rajón: Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihovce, Sečianky, Seľany, Širákov, Trebušovce, Vinica
Modrokamenský rajón: Bátorová, Bušince, Čebovce, Čeláre, Glabušovce, Chrťany, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Dolné Plachtince, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Dolná Strehová, Horná Strehová, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vrbovka, Záhorce, Závada, Zombor, Želovce
Fiľakovský rajón: Blhovce, Bulhary, Buzitka, Čamovce, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Hajnáčka, Hodejov, Holiša, Hrnčiarske Zalužany, Nová Bašta, Ožďany, Pinciná, Prša, Radzovce, Ratka, Šávoľ, Šurice, Dolné Zahorany
Gemerský rajón: Bátka, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Chrámec, Jesenské, Jestice, Kaloša, Petrovce, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov, Veľké Dravce
Tornaľský rajón: Abovce, Belín, Dulovo, Gemer, Hubovo, Kráľ, Pavlovce, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sútor, Štrkovec, Tomášovce, Tornaľa, Valice, Včelince, Veľký Blh, Vyšné Valice, Žíp
Nitrianska vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Šintavský rajón: Alekšince, Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Zálužie, Vinohrady nad Váhom
Nitriansky rajón: Branč, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jelenec, Kolíňany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Štitáre, Šurianky, Veľká Dolina, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Žirany
Radošinský rajón: Bojná, Lipovník, Ludanice, Malé Ripňany, Nemčice, Nitrianska Blatnica, Nové Sady, Horné Obdokovce, Oponice, Orešany, Preseľany, Radošina, Súlovce, Šalgovce, Horné Štitáre, Tesáre, Urmince, Veľké Ripňany
Zlatomoravecký rajón: Beladice, Čaradice, Čeľadice, Čeľadince, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hosťovce, Hronský Beňadik, Kovarce, Kozárovce, Machulince, Malé Chyndice, Malé Vozokany, Mankovce, Neverice, Nitrianska Streda, Nemčiňany, Nevidzany, Dolné Obdokovce, Orovnica, Ostratice, Skačany, Slepčany, Sľažany, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Chyndice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vysočany, Zlaté Moravce, Zlatno, Žitavany
Vrábeľský rajón: Babindol, Bánov, Beša, Čechynce, Čifáre, Golianovo, Iňa, Klasov, Lúčnica nad Žitavou, Lok, Lula, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Michal nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Tajná, Tehla, Telince, Veľký Cetín, Veľký Ďur, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Žitavce
Žitavský rajón: Bardoňovo, Bešeňov, Černík, Dedinka, Hul, Kmeťovo, Komjatice, Maňa, Mojzesovo, Dolný Ohaj, Podhájska, Pozba, Radava, Šurany, Trávnica, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas
Želiezovský rajón: Čaka, Farná, Hronovce, Keť, Kukučínov, Kuraľany, Malé Ludince, Málaš, Nýrovce, Pastovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce
Tekovský rajón: Čajkov, Hokovce, Hronské Kľačany, Krškany, Levice, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Dolný Pial, Horný Pial, Podlužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače
Pukanecký rajón: Bátovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Domadice, Drženice, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Jabloňovce, Pečenice, Pukanec, Santovka, Žemberovce
Východoslovenská vinohradnícka oblasť
vinohradnícke rajóny vinohradnícke obce
Moldavský rajón: Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Janík, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Perín-Chym, Rešica, Seňa, Trstené pri Hornáde, Turňa nad Bodvou, Ždaňa
Sobranecký rajón: Baškovce, Hlivištia, Horňa, Husák, Choňkovce, Jasenov, Jenkovce, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Nižné Nemecké, Orechová, Ostrov, Remetské Hámre, Sejkov, Sobrance, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Ruskovce, Tibava, Úbrež, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké, Závadka
Michalovský rajón: Bracovce, Brekov, Falkušovce, Jovsa, Kačanov, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lesné, Malčice, Markovce, Michalovce, Nacina Ves, Nižný Hrušov, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Sedliská, Staré, Strážske, Trhovište, Trnava pri Laborci, Vinné, Zbudza
Kráľovskochlmecký rajón: Bačka, Beša, Biel, Boľ, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Hraň, Kašov, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Luhyňa, Malé Trakany, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Sirník, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojka, Zemplín, Zemplínske Hradište, Zemplínske Jastrabie
Vinohradnícka oblasť Tokaj
vinohradnícke obce
Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky
.“.
3.
Prílohy č. 10 až 14 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Gabriela Matečná v. r.