79/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

79
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. zasadnutie Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 14. decembra 2017 rozhodlo o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie od 17. júla 2018 na základe článku 15 bis ods. 3 a článku 15 ter ods. 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oznámenie č. 333/2002 Z. z.) v znení Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie (oznámenie č. 139/2014 Z. z.).