História predpisu 76/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2018 - 14.05.2020