História predpisu 70/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2018 -