História predpisu 53/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2018 - 31.10.2018