Predpis bol zrušený predpisom 32/2019 Z. z.

42/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018 do 28.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 8. februára 2018,
ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 26/2017 Z. z., ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Lucia Žitňanská v. r.
Príloha k vyhláške č. 42/2018 Z. z.
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu
služobnej rovnošaty a jej súčastí
Poradové číslo Názov výstrojnej súčasti Merná jednotka Počet merných jednotiek na výdaj Cena za mernú jednotku
v eurách
Cena spolu v eurách
1. Bunda krátka ks 1 118,80 118,80
2. Čiapka zimná ks 1 4,35 4,35
3. Čiapka so šiltom ks 1 16,68 16,68
4. Čiapka so štítkom (klobúčik) ks 1 16,50 16,50
5. Gombík napichovací ks 6 0,43 2,58
6. Hviezda hodnostná ks 24 0,43 10,32
7. Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmi ks 2 18,54 37,08
8. Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmi ks 2 18,54 37,08
9. Náplecníky pár 3 5,15 15,45
10. Nohavice (sukňa) ks 1 54,60 54,60
11. Nohavice letné (sukňa letná) ks 1 54,60 54,60
12. Opasok kožený ks 1 7,99 7,99
13. Poltopánky celoročné pár 1 45,00 45,00
14. Poltopánky letné pár 1 43,80 43,80
15. Ponožky letné pár 6 0,90 5,40
16. Ponožky zimné pár 3 1,33 3,99
17. Pulóver ks 1 39,84 39,84
18. Rukavice kožené pár 1 17,34 17,34
19. Sako ks 1 118,80 118,80
20. Spona na viazanku ks 1 3,84 3,84
21. Šál ks 1 7,44 7,44
22. Topánky celoročné pár 1 122,40 122,40
23. Vesta ks 1 29,95 29,95
24. Vetrovka ks 1 154,80 154,80
25. Viazanka ks 1 4,20 4,20
Spolu: 972,83