História predpisu 42/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2018 - 28.02.2019