História predpisu 324/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2021 -