História predpisu 302/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.2018 - 31.12.2018
3.01.01.2019 -