História predpisu 300/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2019 - 31.12.2019