História predpisu 29/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2018 - 31.12.2018