28/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

28
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
5. januára 2018 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vykonávaní zmluvy o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Dohoda nadobudla platnosť 5. januára 2018 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.