262/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

262
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťaV § 2 znenie: „Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 450/2013 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.“
má správne znieť:
„Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 234/2017 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.“.