História predpisu 252/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.2018 - 30.09.2019