História predpisu 232/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2019 - 01.01.2020