230/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

230
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
V čl. I bode 32 má v tabuľke B položka s poradovým číslom 9. správne znieť:

9. jogurt ochutený D téglik 150 ml 150 ml 0,03 0,34
“.