História predpisu 226/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2019 - 30.11.2021