22/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. januára 2018,
ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 22/2018 Z. z.
Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Spádové územie pevného bodu pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
2. BANSKÁ BYSTRICA OKRES BANSKÁ BYSTRICA
3. BANSKÁ ŠTIAVNICA OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
4. BARDEJOV OKRES BARDEJOV
5. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA I, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III
6. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA IV, BRATISLAVA V
7. BREZNO OKRES BREZNO
8. BYTČA OKRES BYTČA
9. ČADCA OKRES ČADCA
10. DETVA OKRES DETVA
11. DOLNÝ KUBÍN OKRES DOLNÝ KUBÍN
12. DUNAJSKÁ STREDA OKRES DUNAJSKÁ STREDA
13. GALANTA OKRES GALANTA
14. GELNICA OKRES GELNICA
15. HLOHOVEC OKRES HLOHOVEC
16. HUMENNÉ OKRES HUMENNÉ
17. ILAVA OKRES ILAVA
18. KEŽMAROK OKRES KEŽMAROK
19. KOMÁRNO OKRES KOMÁRNO
20. KOŠICE OKRESY KOŠICE I, KOŠICE II, KOŠICE III, KOŠICE IV
21.
22.
KOŠICE – OKOLIE
KOŠICE *
OKRES KOŠICE – OKOLIE
OKRES KOŠICE – OKOLIE, KOŠICE II
23. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC OKRES TREBIŠOV
24. KRUPINA OKRES KRUPINA
25. KYSUCKÉ NOVÉ MESTO OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
26. LEVICE OKRES LEVICE
27. LEVOČA OKRES LEVOČA
28. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
29. LUČENEC OKRES LUČENEC
30. MALACKY OKRES MALACKY
31. MARTIN OKRES MARTIN
32. MEDZILABORCE OKRES MEDZILABORCE
33. MICHALOVCE OKRES MICHALOVCE
34. MYJAVA OKRES MYJAVA
35. NÁMESTOVO OKRES NÁMESTOVO
36. NITRA OKRES NITRA
37. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
38. NOVÉ ZÁMKY OKRES NOVÉ ZÁMKY
39. PARTIZÁNSKE OKRES PARTIZÁNSKE
40. PEZINOK OKRES PEZINOK
41. PIEŠŤANY OKRES PIEŠŤANY
42. POLTÁR OKRES POLTÁR
43. POPRAD OKRES POPRAD
44. POVAŽSKÁ BYSTRICA OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA
45. PREŠOV OKRES PREŠOV
46. PRIEVIDZA OKRES PRIEVIDZA
47. PÚCHOV OKRES PÚCHOV
48. REVÚCA OKRES REVÚCA
49. RIMAVSKÁ SOBOTA OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
50. ROŽŇAVA OKRES ROŽŇAVA
51. RUŽOMBEROK OKRES RUŽOMBEROK
52. SABINOV OKRES SABINOV
53. SENEC OKRES SENEC
54. SENICA OKRES SENICA
55. SKALICA OKRES SKALICA
56. SNINA OKRES SNINA
57. SOBRANCE OKRES SOBRANCE
58. SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES
59. STARÁ ĽUBOVŇA OKRES STARÁ ĽUBOVŇA
60. STROPKOV OKRES STROPKOV
61. SVIDNÍK OKRES SVIDNÍK
62. ŠAĽA OKRES ŠAĽA
63. ŠTÚROVO OKRES NOVÉ ZÁMKY
64. TOPOĽČANY OKRES TOPOĽČANY
65. TREBIŠOV OKRES TREBIŠOV
66. TRENČÍN OKRES TRENČÍN
67. TRNAVA OKRES TRNAVA
68. TURČIANSKE TEPLICE OKRES TURČIANSKE TEPLICE
69. TRSTENÁ OKRES TVRDOŠÍN
70. VEĽKÝ KRTÍŠ OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
71. VRANOV NAD TOPĽOU OKRES VRANOV NAD TOPĽOU
72. ZLATÉ MORAVCE OKRES ZLATÉ MORAVCE
73. ZVOLEN OKRES ZVOLEN
74. ŽARNOVICA OKRES ŽARNOVICA
75. ŽIAR NAD HRONOM OKRES ŽIAR NAD HRONOM
76. ŽILINA OKRES ŽILINA
*Sídlom pevného bodu ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Košice pre spádové územie okres Košice – okolie, Košice II je mestská časť Košice Šaca.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 22/2018 Z. z.
Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast Spádové územie pevného bodu pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
2. BANSKÁ BYSTRICA OKRES BANSKÁ BYSTRICA
3. BARDEJOV OKRES BARDEJOV
4. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA I, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III, BRATISLAVA IV, BRATISLAVA V, OKRES SENEC
5. BREZNO OKRES BREZNO
6. ČADCA OKRES ČADCA
7. DOLNÝ KUBÍN OKRES DOLNÝ KUBÍN
8. DUBNICA NAD VÁHOM OKRES ILAVA
9. DUNAJSKÁ STREDA OKRES DUNAJSKÁ STREDA
10. GALANTA OKRES GALANTA
11. HUMENNÉ OKRES HUMENNÉ
12. KEŽMAROK OKRES KEŽMAROK
13. KOMÁRNO OKRES KOMÁRNO
14. KOŠICE OKRESY KOŠICE I, KOŠICE II, KOŠICE III, KOŠICE IV
15. KOŠICE – OKOLIE
OKRES KOŠICE – OKOLIE
16. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC OKRES TREBIŠOV
17. LEVICE OKRES LEVICE
18. LEVOČA OKRES LEVOČA
19. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
20. LUČENEC OKRES LUČENEC, OKRES POLTÁR
21. MALACKY OKRES MALACKY
22. MARTIN OKRES MARTIN, OKRES TURČIANSKE TEPLICE
23. MEDZILABORCE OKRES MEDZILABORCE
24. MICHALOVCE OKRES MICHALOVCE, OKRES SOBRANCE
25. MOLDAVA NAD BODVOU OKRES KOŠICE – OKOLIE
26. MYJAVA OKRES MYJAVA
27. NÁMESTOVO OKRES NÁMESTOVO
28. NITRA OKRES NITRA
29. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
30. NOVÉ ZÁMKY OKRES NOVÉ ZÁMKY
31. PARTIZÁNSKE OKRES PARTIZÁNSKE
32. PEZINOK OKRES PEZINOK
33. PIEŠŤANY OKRES PIEŠŤANY, OKRES HLOHOVEC
34. POPRAD OKRES POPRAD
35. POVAŽSKÁ BYSTRICA OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA
36. PREŠOV OKRES PREŠOV
37. PRIEVIDZA OKRES PRIEVIDZA
38. PÚCHOV OKRES PÚCHOV
39. REVÚCA OKRES REVÚCA
40. RIMAVSKÁ SOBOTA OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
41. ROŽŇAVA OKRES ROŽŇAVA
42. RUŽOMBEROK OKRES RUŽOMBEROK
43. SABINOV OKRES SABINOV
44. SENICA OKRES SENICA
45. SKALICA OKRES SKALICA
46. SNINA OKRES SNINA
47. SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES GELNICA
48. STARÁ ĽUBOVŇA OKRES STARÁ ĽUBOVŇA
49. SVIDNÍK OKRES SVIDNÍK, OKRES STROPKOV
50. ŠAĽA OKRES ŠAĽA
51. TOPOĽČANY OKRES TOPOĽČANY
52. TREBIŠOV OKRES TREBIŠOV
53. TRENČÍN OKRES TRENČÍN
54. TRNAVA OKRES TRNAVA
55. TRSTENÁ OKRES TVRDOŠÍN
56. VEĽKÝ KRTÍŠ OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
57. VRANOV NAD TOPĽOU OKRES VRANOV NAD TOPĽOU
58. ZLATÉ MORAVCE OKRES ZLATÉ MORAVCE
59. ZVOLEN OKRES ZVOLEN, OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA,
OKRES DETVA,
OKRES KRUPINA
60. ŽIAR NAD HRONOM OKRES ŽIAR NAD HRONOM, OKRES ŽARNOVICA
61. ŽILINA OKRES ŽILINA, OKRES BYTČA,
OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO