Požadovaná časová verzia predpisu sa nenachádza v Zbierke zákonov.
Úvodná stránka zbierky zákonov