História predpisu 148/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2018 - 30.06.2019