História predpisu 147/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie