História predpisu 14/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.01.2018 - 31.12.2018