História predpisu 124/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2018 -