História predpisu 118/2018 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.2018 - 31.12.2019