História predpisu 67/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2017 - 30.06.2018