História predpisu 61/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2017 - 31.03.2019