História predpisu 342/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.2017 -
3.28.12.2017 -