História predpisu 318/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2018 -