História predpisu 317/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
3.06.07.2018 -