História predpisu 317/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.2017 -
3.06.07.2018 -