História predpisu 206/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2017 - 31.08.2018