205/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. augusta 2017 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2016 – 2017 z 9. decembra 2015 uzatvorený 11. mája 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2017 z 22. decembra 2016 uzatvorený 29. mája 2017 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2017 z 22. decembra 2016 uzatvorený 29. mája 2017 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2017 z 22. decembra 2016 uzatvorený 29. mája 2017 medzi Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.