História predpisu 192/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2017 - 14.08.2022