História predpisu 108/2017 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2017 - 31.12.2017