79/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

79
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. januára 2016 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2016 – 2017 z 9. decembra 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2016 z 10. decembra 2015 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2016 zo 17. decembra 2015 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície Slovenskej republiky.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2016 zo 17. decembra 2015 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície Slovenskej republiky.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2016 zo 17. decembra 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2016 z 21. decembra 2015 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.