História predpisu 364/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2017 - 17.01.2018