História predpisu 360/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2017 - 14.02.2018